NTSE STAGE 1


25 Students are Selected in 2020-21

RANK-2
Sahil
(HARYANA)
RANK-4
Deshank Pratap Singh
(UTTAR PRADESH)
RANK-5
Shubhranil Basak
(TRIPURA)
RANK-7
Madhur Pathak
(UTTAR PRADESH)
RANK-14
Ayush Raj
(BIHAR)
RANK-17
Aditya Santosh Jadhav
(MAHARASHTRA)
RANK-19
Divyansh Gupta
(UTTAR PRADESH)
RANK-24
Shivansh Dwivedi
(UTTAR PRADESH)
RANK-26
Atulya Rai
(BIHAR)
RANK-27
Rajat Sahay
(BIHAR)
RANK-35
Harshwardhan Prashant Desai
(MAHARASHTRA)

NTSE STAGE 2


12 STUDENTS SELECTED IN 2020-21

21770135
Amogh Lal
(WB)
21975203
Sanyam Garg
(RAJASTHAN)
21975059
Ayush Verma
(BIHAR)
21975921
Tejas Sushil Rajput
(MAHARASHATRA)
21975211
Sahil
(HARYANA)
21975704
Vaibhav Kumar
(BIHAR)
21975704
Manan Jain
(UP)
20975656
Aarav Jha
(RAJASTHAN)
21975631
Aditya Santosh Jadav
(MAHARASHATRA)
21770024
MEHUL PALOD
(RAJASTHAN)

21975630
Samarth Govind Parde
(MAHARASHATRA)
21975889
Keshav Meena
(RAJASTHAN)